Shailendra Pandore

एक व्यक्ती ठराविक रक्कम घेऊन आपल्या 3 बाहिणीकडे जायला निघतो. 1) पहिल्या बाहिणीकडे गेला असता सकाळी अंघोळ करताना बहिण त्याचे पाकीट पाहते. पाकीटात जेवढी रक्कम आहे तेवढी स्वतः जवळील रक्कम ती पाकीटात टाकते. निघताना भाऊ तिला 2000 रुपये देतो. 2)नंतर तर तो दुसऱ्

Asked By

Shailendra Pandore, 4 वर्षा पूर्वी ago

Category

Geography

22 4
Follow

Answers for this Question
6 Answers

Rushikesh Ware

Ans is 2000 rupes

Replied By

Rushikesh Ware , 3 years ago

Expert Level

2

4 0
kapil

2375 is a right ans

Replied By

kapil , 3 years ago

Expert Level

2

35 1
Sanjukumar Dumbhare

1000

Replied By

Sanjukumar Dumbhare, 3 years ago

0 0
shrikant sudarshane

2375

Replied By

shrikant sudarshane , 3 years ago

Expert Level

2

8 0
Rahul Masal

1000 Rupes

Replied By

Rahul Masal , 3 years ago

Expert Level

1

9 0
pritam gujar

1000 Rs

Replied By

pritam gujar, 3 years ago

Expert Level

2

1 1