salba

MPSC Question सात चोर असतात एके रात्री ते एका आबंराईमध्ये खुप आंबे चोरतात आणी रात्री एका मंदिरात झोपतात मात्र दोन चोर मध्यरात्री उठतात आणी दोघेच आंबे वाटतात दोघांना समान आंबे येतात मात्र एक आंबा ऊरतो एका आंब्यासाठी दोघे भांडतात् आणी तिसरा चोर उठतो व ति

Asked By

salba , 4 वर्षा पूर्वी ago

Category

Aptitude

1 0
Follow

Answers for this Question
11 Answers

sagar bhoi

0

Replied By

sagar bhoi, 3 years ago

Expert Level

1

5 0
Dipak Rathod

tighe bhandn krtat

Replied By

Dipak Rathod , 4 years ago

0 0
Kanchan

3 hisse krnar

Replied By

Kanchan , 4 years ago

Expert Level

2

2 0
manik kale

teen hisee saman kartat

Replied By

manik kale, 4 years ago

Expert Level

2

0 0
vaishnavi ingale

sarva aambe gheun nighun jato

Replied By

vaishnavi ingale , 4 years ago

Expert Level

2

1 0
sushant  bhadange

to saglyanla uthaven

Replied By

sushant bhadange, 4 years ago

Expert Level

2

0 0
balaji

3

Replied By

balaji , 4 years ago

Expert Level

1

2 0
Lakhan Dekhane

3 hise kartat

Replied By

Lakhan Dekhane , 4 years ago

0 0
nagesh

3 made bhandan

Replied By

nagesh , 4 years ago

Expert Level

1

0 0
krushna Navnath kale

tisra chor gheto

Replied By

krushna Navnath kale , 4 years ago

Expert Level

2

0 0
waghmare prasad

3हिसे करतात

Replied By

waghmare prasad , 4 years ago

Expert Level

2

6 0